Johan Dahlsjö, Advokat


 

Inriktning

Johan Dahlsjö är sedan 2011 verksam vid JP Advokatfirma som advokat och är specialiserad inom bolagsrätt, IT-relaterad juridik, entreprenad- och fastighetsrätt. Exempel på vanligt förekommande uppdrag är:

  • Tvister rörande varumärken, upphovsrätt och design. 
  • Tvister rörande bolags-, entreprenad- och fastighetsrätt
  • Upprättande och granskning av avtal och policydokument
  • Rådgivning i samband med fastighets- och bolagstransaktioner
  • Rådgivning kring licensiering av IT-produkter och IT-baserade tjänster
  • Rådgivning kring personuppgiftshantering

Tidigare anställningar
 

  • Advokat, Foyen Advokatfirma KB 2008 - 2011
  • Jur kand, Ernst & Young AB 2001 – 2008
  • Jur kand, Prevas AB 1999 – 2001
  • Jur kand, Swedbank AB 1998 – 1999