Om JP Advokatfirma

Om JP Advokatfirma

JP Advokatfirma bildades 2011 av Johan Dahlsjö och Per Karlsson efter att ha arbetat tillsammans på Ernst & Young och Foyen Advokatfirma. Vi driver numera verksamhet under varumärket JP Advokatfirma i var sitt aktiebolag i kontorsgemenskap. Advokatfirman arbetar med affärsjuridik med särskild inriktning mot fastighets- och entreprenadrätt samt IT-relaterad juridik.

Affärsidén är att vara en långsiktig och engagerad rådgivare i både med- och motgång.

Våra grundläggande värderingar är affärsmässighet, tillgänglighet, pålitlighet och skicklighet.