Entreprenadrätt

Entreprenadjuridik är ett rättsområde med en hel del speciella regler och begrepp. Ofta står stora värden på spel och antalet tvister inom området är stort. 

Bland våra klienter finns främst företag, men även privatpersoner, och vi arbetar kontinuerligt som ombud åt både beställar- och entreprenörssidan. 

Uppdragen inom entreprenadrätt handlar ofta om tolkning av avtal och om entreprenader som  av någon anledning gått snett.

Typiska frågeställningar:

  • Ingick arbetet i offerten?
  • Vems fel är förseningen? 
  • Får man hålla inne betalningen?
  • Vem ansvarar för skadorna?