Immaterialrätt

Immaterialrätten är ett kontroversiellt område vars omfattning och betydelse ständigt växer. Vi erbjuder kvalificerad rådgivning och agerar som ombud i tvister, exempelvis inom  varumärkes-, mönster- och upphovsrätt.

Vanliga uppdragstyper är:

  • Analys av immaterialrättsligt skydd kring produkter
  • Upprättande av överlåtelse- och licensavtal
  • Registrering av mönster och varumärken
  • Intrångsundersökningar
  • Tvister och processer