Offentlig upphandling

Offentlig upphandling är ett speciellt och komplext rättsområde. Att agera rätt i upphandlingssituationer kan vara avgörande för ett företags framtid. Inte sällan förkastas konkurrenskraftiga anbud på formella, och ibland felaktiga, grunder.

Vi bistår klienter med rådgivning, överprövningar och processer rörande offentlig upphandling.