IT-rätt

Vi har en gedigen erfarenhet av att bistå klienter i internationella IT-projekt. Uppdragen inom IT-relaterad juridik handlar främst om hantering av personuppgifter, licensavtal, upphandling av IT-projekt och olika immaterialrättsliga frågor.

Vanliga uppdragstyper är:

  • Analys och rådgivning kring kraven i den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018.
  • Genomgång av IT-projekt och eventuell kravställning mot leverantörer eller beställare.
  • Granskning av omfattande och komplexa avtalsdokument.
  • Dataskyddscertifiering av IT-baserade tjänster och IT-produkter.