Allmän affärsjuridik

Allmän affärsjuridik är ett samlingsnamn på all den juridik som ett företag eller dess ägare stöter på i sin vardag. Det kan röra sig om aktiebolagsrättliga frågor eller frågor kring obestånd hos till exempel motparter som är nödvändiga att känna till för att du ska kunna hantera dina risker i avtalet. Vi har genom åren skaffat oss en bred allmän affärsjuridisk kompetens utifrån vilken vi har specialiserat oss för att kunna erbjuda såväl bredd- som spetskompetens till våra klienter.