Fastighetsrätt

Fastighetsrätt är ett centralt område för JP Advokatfirma, och vi anlitas kontinuerligt av flera aktörer på fastighetsmarknaden såsom ägare, hyresgäster och fastighetsmäklare.

Vi biträder klienter i en mängd olika frågor, bland annat rörande:

  • Överlåtelser och upplåtelser av fastigheter
  • Tvister rörande fel i fastighet
  • Fastighetsbildningar
  • Nyttjanderätter (såsom hyra, servitut och ledningsrätter)
  • Tvister i hyres- och arrendefrågor