Kommersiell avtalsrätt

Kommersiell avtalsrätt handlar om att bistå klienten vid förhandling och upprättande av avtal. Det kan exempelvis gälla:

  • Sekretessavtal
  • Konsultavtal
  • VD-avtal
  • Samarbetsavtal 
  • Agentavtal
  • Återförsäljaravtal
  • Inköpsavtal
  • Tillverkningsavtal
  • Licensavtal
  • Projektavtal

En gemensam nämnare är att avtalet alltid ska stödja klientens affär på bästa sätt.